22 март - Световен ден на водата

21/03/2016 15:14

Общото събрание на ООН определя 22 март за Световен ден на водата през 1993 г. Всяка година при отбелязването му се търси връзка с друга актуална тема, която се разглежда и в годишния Световен доклад на ООН за водата.

„По-чиста вода, по-добра работа“ е темата на Световния ден на водата тази година. Основната идея е да се акцентира върху усилията за осигуряване на  универсален достъп до прясна вода и да се отговори на предизвикателствата, с които работниците се сблъскват в сектори, свързани с управлението на водите.

На 22 март хората от всяка точка на света показват, че са заинтересовани от проблемите, свързани с водата. През 2016 г. година много от тях ще се фокусират върху силата, която имат водата и професиите, които чрез управлението променят човешкия живот. Днес милиони хора, които работят във водния сектор често са неразпознаваеми и дори не са защитени според основните правила за безопасен труд. Това трябва да се промени

Информация:https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1560938