Наталия Василева

Наталия Василева е ръководителят на нашия проек.Тя е учителка по география и заместник-директор на нашето училище Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов"- Гр.Враца

Катерина Кирилова

Ученичка в гимназията. Географията е нейното хоби. Занимава се по-засилено с география от две години. Целта и е един ден географията да се превърне и в нейна работа.

 

Кристина Василева

Ученичка в гимназията.Занимава се с география, немски и английски език.

 

Владислава Миланова

Ученичка в гимназията.Занимава се с география , рисуване и немски език.