Разцепи се един от най-големите ледници в Гренландия

08/02/2016 16:41

Учени предупреждават, че един от най-големите ледници в Гренландия, който съдържа достатъчно лед, за да повиши морското равнище с 50 сантиметра, се топи все по-бързо.Според изследователите част от ледника Zachariae Isstrom, който се явява част от Гренландския леден щит, се е откъснал и в момента се топи поради повишените температури на въздуха и топлите морски теченияНови айсберги се откъсват, като прибавят пет милиарда тона вода в Атлантика всяка година.

информация:  https://climate.actualno.com/razcepi-se-edin-ot-naj-golemite-lednici-v-grenlandija-news_507307.html