Проф.Кристофър Фийлд: Климатичните промени трябва да се разглеждат през призмата на теорията за управление на риска

25/02/2016 12:59

Климатичните промени са едно от основните предизвикателства на времето, в което живеем. Проблемите, до които те водят, засягат континенти, правителства, местни общности и всеки един от нас.  Това заяви д-р Ирина Алексиева, изпълнителен директор на Българското училище за политика „Димитър Паница“ при откриването на публичната лекция на проф.Кристофър Фийлд „Бедствията и климатичните промени – какво да очакваме?“. Събитието се състоя на 15 септември в хотел „Шератон“. Ирина Алексиева подчерта, че поредните големи наводнения в страната са една от причините за поканата към проф.Фийлд да изнесе специална лекция. Другата причина е, че ефектът от климатичните промени не е само тук и сега, той бележи живота на бъдещите поколения. И колкото по-дълбоко осъзнаваме този факт, колкото по-бързо вземаме мерки, толкова по-честни ще бъдем към тях.

Проф. Кристофър Фийлд е съпредседател на работна група II на Междуправителствената експертна група по климатични промени към ООН, представи госта Саша Безуханова, председател на УС на БУП. Тя допълни, че гост-лекторът е професор по интердисциплинарни изследвания на околната среда в Станфордския университет, директор и основател на Катедрата по глобална екология на Института за наука „Карнеги“.

В лекцията си проф.Фийлд очерта проблема с климатичните промени и неговите решения. Няма съмнение, че климатичните промени са факт и те се появяват основно в няколко сфери: физическата – нивото на океаните се покачва, биологичната – изчезват видове, и икономическата. Той даде пример, че докато преди две десетилетия увеличението на добивите е било едно от големите икономически постижения, от 20 години насам под влияние на климатичните промени добивите намаляват с близо 2 на сто.Климатичните промени трябва да се разглеждат като предизвикателство и през призмата на теорията за управление на риска, заяви проф.Фийлд, и допълни, че те влияят върху сигурността в нейните различни аспекти -  прехраната на населението, финансите, околната среда. Според него основните фактори за бедствията са три. Първият е физическият климат или казано по друг начин отключващото събитие  – сериозни дъждове например. Вторият е уязвимостта - липсата на чувствителност към потенциалния риск и липсата на подготовка, така че обществото да е готово да се справи с проблема. Третият фактор са видовете активи, които са на пътя на стихията – екосистеми, фабрики, сгради, инфраструктура.

Информация:https://www.schoolofpolitics.org/index.php/news-blog/574-prof-chris-field-public-lecture