Парниковият ефект е опасен за извънземните

25/02/2016 12:38

Силният парников ефект може да е пагубен за живота на всяка планета, както и прекалено близкото разположение на планетата до звездата, сочи ново изследване на учените от Института по метеорология към обществото "Макс Планк" (Германия).

По такъв начин в науката се появява още един изключващ фактор за търсене на извънземни – планетите с прекалено висок парников ефект по-скоро са безжизнени.

Главната хипотеза, на която днес се базира търсенето на извънземен живот, предполага, че за живота е необходима течна вода. Затова в опитите да се търсят потенциално годни за живота планети извън Слънчевата система учените първо установяват така наречените обитаеми зони около всяка звезда.

Температурата на прекалено далечни от звездите планети е прекалено ниска и вода на тях може да съществува само във вид на лед. На планетите, които са разположени прекалено близко до своите светила, пък е прекалено горещо и там водата може да се намира само във вид на атмосферна пара.Например водата от Венера, която е прекалено близо до Слънцето, се е изпарила и с времето е отлетяла от нейната атмосфера. В нови модели учените са установили, че силният парников ефект може да лиши планетата от вода по същия начин, както и прекалено близкото разположение до звездата.


Информация:https://cosmos.actualno.com/parnikovijat-efekt-e-opasen-za-izvynzemnite-news_523806.html