Идеи от анкетите

25/02/2016 20:08

Много от анкетираните деца предлагат да се опазва повече околната среда, да се води по-екологичен живот,да не се замърсява въздухът и водите с токсични отпадъци.

Ето и някой креативни идеи:

"Да използваме енергията на слънцето"

"Бюджетита на всяка държава да предвижда оправяне с последиците от климатичните промени"

"Да се намали движението на автомобилите и да се намери алтернативен транспорт, за да помогнем както на нас така и на природата"

"В нашия град главен проблем е замърсяването на въздуха , което допринася за парниковия ефект.Би било добре ако по някакъв начин съумеем да доведем това замърсяване до минимум"

"Намаляване на изхвърлените вещи от заводите"

"Въвеждане на алтернативните енергия (слънчеви батерии , АЕЦ , ВЕЦ , ТЕЦ)"